Y học online, giới thiệu sách Group cập nhật kiến thức y khoa Y học online, giới thiệu sách Group cập nhật kiến thức y khoa

Tìm kiếm bài viết

Bài viết mới

+ About the Authors

+ Appendix 5: Luke Lawton’s Lists of Causes of Acid-base Disturbances

+ Appendix 4: ACEM Terminology

+ Phụ lục 2: Đánh giá tình trạng bù trừ

+ Phụ lục 1: Anion Gap và Delta Ratio

+ EMQ PAPER 3

+ EMQ PAPER 2

+ EMQ PAPER 1.

+ PROBLEM 30

+ PROBLEM 29

+ PROBLEM 28

+ PROBLEM 27

+ PROBLEM 26

+ PROBLEM 25

+ PROBLEM 24

+ PROBLEM 23

+ PROBLEM 22

+ PROBLEM 21

+ PROBLEM 20

+ PROBLEM 19

Sách hot

Sách mới cập nhật

Bs Phạm Ngọc Minh
Mọi điều về adrenalin
Lỗi cần tránh trong cấp cứu
Bài 186- Bạn Đã Từng Cân Nhắc Chỉ Định Liệu Pháp Nhũ Tương Lipid?
Lỗi cần tránh trong cấp cứu
Bài 186- Bạn Đã Từng Cân Nhắc Chỉ Định Liệu Pháp Nhũ Tương Lipid?
Lỗi cần tránh trong cấp cứu
Bài 186- Bạn Đã Từng Cân Nhắc Chỉ Định Liệu Pháp Nhũ Tương Lipid?
Cấp cứu theo kinh nghiệm- tập 1
Sepsis 3
Cấp cứu theo kinh nghiệm- tập 1
Sepsis 3
Cấp cứu theo kinh nghiệm- tập 1
Sepsis 3
Khí máu động mạch: Tiếp cận case lâm sàng
About the Authors
You’re Wrong, I’m Right
Is a Tricyclic Antidepressant the Best First-Line Agent in Treating Neuropathic Pain?
Tổng hợp bài viết Group Cập nhật kiến thức y khoa
SỐT Ở TRẺ EM – KHI NÀO NÊN DÙNG HẠ SỐT
Avoiding Errors in General Practice
Case 40 A middle-aged man with an ankle injury
Tổng hợp bài viết Group Cập nhật kiến thức y khoa
SỐT Ở TRẺ EM – KHI NÀO NÊN DÙNG HẠ SỐT
Cấp cứu nhi khoa tiếp cận case lâm sàng
Co giật ở trẻ em
Cấp cứu nhi khoa tiếp cận case lâm sàng
Co giật ở trẻ em
On Call Principles and Protocols
Đường truyền, Ống, và Dẫn lưu
Case hồi sức
Case 42
Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp
Quy trình 188. Chụp động mạch gan dưới X quang tăng sáng
Phân tích case lâm sàng 2019
Case 6.1
Hướng dẫn cấp cứu tại gia đình
CHƯƠNG 13 – CÁC VẤN ĐỀ KHÁC
Questions of Cardiology
Bao nhiêu trường hợp nhịp nhanh thất không đều?
Hướng dẫn quy trình kỹ thuật nội khoa chuyên ngành tim mạch
NONG VÀ ĐẶT STEN ĐỘNG MẠCH VÀNH
Hồi sức cấp cứu những điều cần tránh
Bài 31- SỬ DỤNG CÁC THUỐC BẢO VỆ NIÊM MẠC DẠ DÀY
Chưa phân loại
Trắc nghiệm môn chăm sóc nội khoa
ECGs for the Emergency Physician 2
Cas 1 – 25
Bs Thái Ngân Hà
Phình động mạch chủ và bóc tách mạch chủ: Các tips để thực hành
ECGs for the Emergency Physician 1
Chương 2 – Phân tích Case 101 – 200
Hồi sức cấp cứu dựa trên bằng chứng
Suy hô hấp ở BN xơ phổi vô căn

Sách đã hoàn thành